calc Logo SimReal - Galleri - Kjemi UiA Logo

[Hovedmeny] [Hovedgalleri] [Tekstmeny] [Matematikk] [Statistikk] [Fysikk] [Kjemi] [Biologi] [Hjelp] [Eng]

Kalkulator
Kalkulator

Måling
Måle-teknikk

Period-Tabell
Periodisk tabell

Klikk på ikon gir direkte tilgang til SimReal-programmet (nødvendig med brukernavn og passord).
Klikk på tekst under ikon gir tilgang til informasjon om SimReal-programmet.