calc Logo SimReal - Galleri - Matematikk UiA Logo

[Hovedmeny] [Hovedgalleri] [Tekstmeny] [Matematikk] [Statistikk] [Fysikk] [Kjemi] [Biologi] [Hjelp] [Eng]

Kalkulator
Kalkulator

Måling
Måle-teknikk

Siffer

Brøk

Mult-tabell

Sortering

Tallsystem
Siffer

Trekant
Trekant

Trigonometri

Trekant/Trig

Trig. Ny
Trigonometri

Param 2D
Parameteriserte kurver

Vektor 2D
Vektor

Fourier

Fourier (ny)

Taylor

Derivasjon
Transformasjoner

Integral 1-2-3
Integral 1-2-3

MultipleChoice
Multiple Choice

Parabel
Parabel

Integral 1-2-3

TNB - 3D

Vektorfelt
Vektoranalyse

Klikk på ikon gir direkte tilgang til SimReal-programmet (nødvendig med brukernavn og passord).
Klikk på tekst under ikon gir tilgang til informasjon om SimReal-programmet.