calc Logo SimReal - Galleri - Fysikk UiA Logo

[Hovedmeny] [Hovedgalleri] [SimVideo] [SimVideo Fysikk] [Tekstmeny] [Matematikk] [Statistikk] [Fysikk] [Kjemi] [Biologi] [Hjelp] [Eng]

Kalkulator
Kalkulator

Måling
Måle-teknikk

Luftputebenk

s-v-a

Partikkel

Joystick

Newton

Massesenter

Kollisjon

Impuls

Sirkel

Cycloide
Mekanikk

Rotasjon

SHM

Pendel

Hull i jorden

Lys
Optikk

Puls

Superposisjon

Refleksjon

Puls - SHM

Puls - Bølger

SHM bølger

Ståendebølger

Overtoner

c - n

AntiRefleksjon
Bølger

Doppler

Generell

Piano

Svevning 1

Svevning 2

Interferens

Fourier

Elektrisk felt

Elektrisk krets

Elektro

Polarisasjon
Elektromagnetisme

Period-Tabell
Atom-fysikk

Radioakt.
Kjerne-fysikk

Halvleder.
Halvleder

Kvantefysikk
Kvantefysikk

Relativitet.
Relativitetsteori

Universet

Satellitt
Astrofysikk

Klikk på ikon gir direkte tilgang til SimReal-programmet (nødvendig med brukernavn og passord).
Klikk på tekst under ikon gir tilgang til informasjon om SimReal-programmet.