calc Logo SimReal - Galleri - Statistikk UiA Logo

[Hovedmeny] [Hovedgalleri] [Tekstmeny] [Matematikk] [Statistikk] [Fysikk] [Kjemi] [Biologi] [Hjelp] [Eng]

Kalkulator
Kalkulator

Måling
Måle-teknikk

Statistikk

Kombi
Kombinatorikk

Terning/Mynt

Mynt 1

Mynt 2
Sannsynlighet

Pirquet
Betinget sannsynlighet

Binom
Sannsynlighetsfordeling

Klikk på ikon gir direkte tilgang til SimReal-programmet (nødvendig med brukernavn og passord).
Klikk på tekst under ikon gir tilgang til informasjon om SimReal-programmet.