Videokonferanse UiA Logo

[Hovedmeny]
Videokonferanse:


SimReal+ (SimReal/SimVideo) innebygget i en videokonferansemodul med muligheter til:

1. Fjernundervisning i SimReal og de fagene som nå etterhvert legges inn i SimVideo.

2. Konferansedeltakere kan bygge felles laboratorium ved å arbeide i samme applikasjon.


Eksemplet viser studier av / simulering av varmeutbredelse i en stav.
En 2.ordens partiell differensialligning kombinert med bruk av Fourierrekker benyttes for å simulere denne varmeutbredelsen.
Stavens initialtemperatur utvides til en periodisk funksjon og tilnærmes vha en Fouriersum (rød graf).
De enkelte Fourier-leddene vises som grå sinusfunksjoner.
Konferansedeltakerne kan nå arbeide sammen på denne applikasjonen, og hver av deltakerne kan følge med på (både via skjermbilde og lyd) de ulike operasjonene som andre deltakere utfører.