SimReal UiA Logo

[Hovedmeny] [Galleri] [SimReal kalkulator] [Link] [Eng] [Hjelp]


SimReal (utvikles ved Universitetet i Agder) er et interaktivt simulerings- og lærings-verktøy i realfag.
Verktøyet er ment å skulle være et supplement til tradisjonell undervisning innenfor områder hvor temaer er vanskelig å forklare/visualisere/utføre.
SimReal inneholder kalkulator og måleverktøy slik at brukere kan arbeide interaktivt med verktøyet.

SimReal er integrert med SimVideo til en totalpakke SimReal+.


Programutvikler: Per Henrik Hogstad