SimReal+ ( = SimReal + SimVideo) UiA Logo

[Hovedmeny] [Galleri] [SimReal kalkulator] [Eng] [Hjelp]
SimReal+ ( = SimReal + SimVideo) er et interaktivt læringsverktøy integrert med SimReal (fellesnavn SimReal+) som inneholder videoforelesninger, videosimuleringer, interaktive simuleringer, oppgavegjennomgang og anvendelser med muligheter til kontinuerlig veksling mellom disse ulike elementene uten av fokus mistes i midlertidig forlatt element.
SimReal+ kan integreres i ulike læringsarenaer og videokonferansemoduler med muligheter til bl.a. interaktiv læring og bygging av felles virtuelle laboratorier i sanntid.