SimReal - Kalkulator UiA Logo

[Hovedmeny] [Galleri] [SMin] [SMax] [SWin] [Eng] [Hjelp] [SimVideo] [Video-hjelp] [Forrige] [Neste]
SimReal kalkulator versjon 3.1.

Meget rask kalkulator med umiddelbar beregning/graftegning.
Samlet vekselvirkende grafisk og analytisk funksjonsanalyse.
Tett koling til SimReal m/dataoverføring i modelleringsarbeid.
Hjelp til hoved-områder:

- Hjelpe-meny

- Display/Keyboard
- Kalkulasjon
- Graftegning
- Graftegning m/funksjonsanalyse
- Tabeller
- Statistikk (eks: Hypergeometrisk fordeling)
- Parameteriserte kurver i planet
- Minste kvadraters metode (Regresjon)
- Ligningssystemer
- Rekker
- 2D geometri
- 3D modul
- Differensialligninger
- Historie-liste / funksjoner/statistikk/variabler/konstanter
- Trekant-trigonometri
- Vektorer i planet
- 3-dimensjonale vektorer / kurver / plan / flater / rotasjonslegemer
- Arbeidsdokument


Hvordan lage en kalkulator?