SimReal - Eksamen parAbel Logo

[Hovedmeny] [Galleri] [Eng] [Hjelp] [Forrige] [Neste]
Muntlig eksamens-oppgave:
Benytt SimReal til å vise hvordan du vil gå frem for å verifisere at lysbrytning når lys går mellom luft og glass er i overensstemmelse med Snells brytningslov.
Vis deretter en simulering hvor vi får total-refleksjon.
Beregn og kontrollmål grensevinkelen ved total-refleksjon.