SimReal - Forelesning parAbel Logo

[Hovedmeny] [Galleri] [Eng] [Hjelp] [Forrige] [Neste]
Det skal foreleses i temaet 'Stjerners fødsel, liv og død' inkludert tilhørende HR-diagram.
SimReal gir muligheter til å vise simuleringer knyttet til dette temaet i et skalerbart vindu slik at det kan vises i maksimal størrelse for tilhørere.
Foreleser kan selv (vha en scrollbar) manuelt 'flytte' stjernen i dens livssyklus.
På figuren vises stjernen i det den er plassert på hoved-linjen i HR-diagrammet, et 'bilde' av stjernen vises samtidig som vi kan følge kjerne-reaksjonene som skjer inne i stjernen.
SimReal inneholder videre mulighet for å vise bilder og video.
På figuren vises to videoer knyttet til stjerners død.