SimReal - Modellering parAbel Logo

[Hovedmeny] [Galleri] [Eng] [Hjelp] [Forrige] [Neste]
Undersøk hvorvidt det finnes en sammenheng mellom svingeperioden og massen av klossen.
Forsøk om du kan bruke en slik sammenheng til å bestemme fjærkonstanten.
Vha universalmåleinstrumentet måles svingeperioden for varierende masse.
Opplysningene fylles inn i simulerings-tabellen.
Dataene overføres til SimReals egen innebygde kalkulator.
Minste kvadraters metode (som er innebygget i kalkulatoren) benyttes til å modellere sammenheng mellom svingeperiode og masse.