calc Logo SimReal - Hjelp parAbel Logo

[Hovedmeny] [Neste] [Eng]
SimReal er et interaktivt simuleringsverktøy til bruk innen realfag.
SimReal er bygget opp med et enhetlig grensesnitt, dette for å lette inngangsterskelen i bruk av programmet.

SimReal inneholder en egen kalkulator.

Midt på siden finnes en kort forklaring av hva SimReal er.
I den samme teksten finnes linker til mer informasjon om ulike bruksområder.

Ved valg av 'Start SimReal' vises et vindu med et ikon til hver program-del / simulering, gruppert på de ulike fagområdene.
Fra disse ulike fagområdene gis mulighet til å bla videre nedover i den hierarkiske strukturen for de ulike fag/fagområder.

Fra startsiden kan man gå direkte til ulike fagområder ved valg av 'Matematikk', 'Statistikk', 'Fysikk', 'Kjemi' eller 'Biologi'.
Videre kan (som nevnt ovenfor) kalkulatoren startes direkte.
Fra menyen kan man også gå direkte til 'Måleteknikk' for å lære hvordan SimReal er bygget opp som et interaktivt program med innebygget måleverktøy.

SimReal-vinduene kan vises i tre varianter: SMin, SMax og SWin.

Menyen gir tilgang til mer informasjon om SimReal.

Bildet midt på siden viser tre eksempler fra bruk av SimReal:
- Matematikk: Kalkulator med tilhørende graftegning
- Statistikk: Kast med to terninger
- Fysikk: Bølgestudier

De tre ikonene til høyre viser eksempler fra fysikk:
- Sjokkbølger: Et fly som bryter lydmuren
- Bevaring av energi/bevegelsesmengde: Kuler og biljardspill

Når en gitt applikasjon/simulering er startet, vil oppgaver/help alltid være knyttet til gjeldende applikasjon/simulering.


Se neste side for hjelp om kalkulatoren.
Hvordan lage en kalkulator?
Mer hjelp


Merk: SimReal er tett koblet til den øvrige del av parAbel, slik at vi får en samlet enhet av teori, animasjoner og simuleringer.

Ny versjon av SimReal: Simuleringer i realfag