calc Logo SimReal - Hjelp UiA Logo

[Hovedmeny] [Neste] [Eng]
SimReal+ er et interaktivt simuleringsverktøy til bruk innen realfag.
SimReal+ består av to integrerte delmoduler SimReal og SimVideo.

SimReal+ er bygget opp med et enhetlig grensesnitt, dette for å lette inngangsterskelen i bruk av programmet.

SimReal inneholder interaktive simuleringer i realfag, samt en egen kalkulator.
SimVideo inneholder videoforelesninger, videosimuleringer, interaktive simuleringer (SimReal), oppgavegjennomgang, anvendelser og kan integreres i ulike læringsplattformer og videokonferansemoduler med muligheter til gjensidig interaktiv læring mellom konferansedeltakere samt muligheter til online-oppretting av felles virtuelle laboratorier.

Link til informasjon om ulike bruksområder av SimReal.

Ved valg av 'Start SimReal' vises et vindu med et ikon til hver program-del / simulering, gruppert på de ulike fagområdene.
Fra disse ulike fagområdene gis mulighet til å bla videre nedover i den hierarkiske strukturen for de ulike fag/fagområder.

Fra startsiden kan man gå direkte til ulike fagområder ved valg av 'Matematikk', 'Statistikk', 'Fysikk', 'Kjemi' eller 'Biologi'.
Videre kan (som nevnt ovenfor) kalkulatoren startes direkte.
Fra menyen kan man også gå direkte til 'Måleteknikk' for å lære hvordan SimReal er bygget opp som et interaktivt program med innebygget måleverktøy.

SimReal-vinduene kan vises i tre varianter: SMin, SMax og SWin.

Menyen gir tilgang til mer informasjon om SimReal.

Bildet midt på siden viser tre eksempler fra bruk av SimReal:
- Matematikk: Kalkulator med tilhørende graftegning
- Statistikk: Kast med to terninger
- Fysikk: Bølgestudier

De tre ikonene til høyre viser eksempler fra fysikk:
- Sjokkbølger: Et fly som bryter lydmuren
- Bevaring av energi/bevegelsesmengde: Kuler og biljardspill

Når en gitt applikasjon/simulering er startet, vil oppgaver/help alltid være knyttet til gjeldende applikasjon/simulering.


Se neste side for hjelp om kalkulatoren.
Hvordan lage en kalkulator?
Mer hjelp


Merk: SimReal er tett koblet til den øvrige del av parAbel, slik at vi får en samlet enhet av teori, animasjoner og simuleringer.

Ny versjon av SimReal: Simuleringer i realfag