SimReal - Grensesnitt UiA Logo

[Hovedmeny] [Eng]
Samtlige applikasjoner i SimReal er bygget opp med samme grensesnitt og inneholder:

- Meny
- ToolBar
- Simuleringsområde
- Hjelpe-vektorer/linjer
- Universalmåleinstrument
- Zoom (foreløpig ikke implementert)
- Datafelt for posisjon- og lengde/vinkel-måling
- Tidsfelt
- Kontroll-knapper
- Kalkulator