SimReal - Universalmåleinstrument UiA Logo

[Hovedmeny] [Eng]
Nede i verktøylinjen (nedre del av simuleringsvinduet) finnes et såkalte universalmåleinstrument,

Universalmåleinstrumentet benyttes til å måle posisjon, lengde, vinkel, tidsintervall, ... .
og består av (fra venstre):
- Probe
- Resultatfelt
- Måletype
- På/Av
- Spesial-instrument
- Flytteknapp

Proben plasseres (vha flytteknappen) i den posisjonen hvor målingen skal foregå.
Resultatfeltet viser måleresultatet.
Måletype er en listboks hvor vi kan velge måletype (posisjon, lengde, vinkel, tidsintervall, ... .
På/Av er en checkboks hvor måleinstrumentet settes på eller slås av.
Flytteknappen benyttes til å flytte måleinstrumentet til ønsket probe-posisjon.

Når måleinstrumentet er slått av (På/Av checkboksen er umerket), vil resultatfeltet i måleinstrumentet til enhver tid vise måleprobens posisjon (i pixler relativt til origo i øvre venstre hjørne av simuleringsvinduet) når måleinstrumentet flyttes rundt i simuleringsvinduet.

En avstand AB mellom to punkter A og B måles ved å slippe opp museknappen i de to punktene.
En vinkel ABC måles ved å slippe opp museknappen i henholdvis A, B og C.
Et tidsintervall måles ved å slå måleinstrumentet på ved starttidspunkt og slå måleinstrumentet av ved slutt-tidspunkt.

Ved avmerking i checkboksen 'Spesial-instrument' vil (i tillegg til universalmåleinstrumentet) ulike måleinstrumenter vises:
- Lengdemåling (m) : Linjal
- Vinkelmåling (rad/deg) : Transportør
- Tidsmåling (s) : Stoppeklokke


Posisjon:
01. La måleinstrumentet være slått av (På/Av checkboksen er umerket).
02. Ved flytting av måleinstrumentet vil probens posisjon vises i verktøylinjen.

Lengde:
Måling av lengde mellom to punkter A og B.
01. Velg måletype 'm' i måleinstrumentets listboks.
02. Sett måleinstrumentet på (merk av checkboksen På/Av).
03. Klikk ned museknappen på måleinstrumentets flytteknapp.
04. Hold museknappen nede mens måleinstrumentet flyttes til punktet A.
05. Slipp museknappen.
06. Klikk ned museknappen på måleinstrumentets flytteknapp igjen.
07. Hold museknappen nede mens måleinstrumentet flyttes til punktet B.
08. Slipp museknappen.
09. Lengden (i pixler) mellom punktene A og B vises nå i måleinstrumentets resultatfelt.
Merk av lengde også kan måles vha hjelpevektorer.

Vinkel:
Måling av en vinkel ABC hvor B er vinkelens toppunkt og A/B hver er et punkt på de to vinkelbena.
01. Velg måletype 'rad' (radianer) eller 'deg' (grader) i måleinstrumentets listboks.
02. Sett måleinstrumentet på (merk av checkboksen På/Av).
03. Klikk ned museknappen på måleinstrumentets flytteknapp.
04. Hold museknappen nede mens måleinstrumentet flyttes til punktet A.
05. Slipp museknappen.
06. Klikk ned museknappen på måleinstrumentets flytteknapp igjen.
07. Hold museknappen nede mens måleinstrumentet flyttes til punktet B.
08. Slipp museknappen.
09. Klikk ned museknappen på måleinstrumentets flytteknapp igjen.
10. Hold museknappen nede mens måleinstrumentet flyttes til punktet C.
11. Slipp museknappen.
12. Vinkelen ABC vises nå i måleinstrumentets resultatfelt.
Merk at vinkel også kan måles vha hjelpevektorer når ett av vinkelbena ligger langs +x-aksen.

Tidsintervall:
01. Start simuleringen ved å trykke ned simulerings-startknappen (tidsfeltet viser fortløpende tid).
02. Velg måletype 's' i måleinstrumentets listboks.
03. Starten av tidsintervallet velges ved å trykke ned (merke av) måleinstrumentets På/Av-knapp.
04. Slutten av tidsintervallet velges ved å trykke ned (avmerke ) måleinstrumentets På/Av-knapp.
05. Tidsintervallet vises nå i måleinstrumentets resultatfelt.