calc Logo SimReal - Oppbygging av SimReal-vindu UiA Logo

[Hovedmeny] [Eng]
SimReal - Oppbygging av SimReal-vindu

- Øverst informasjon om gjeldende vindu
- Meny med bl.a. gjeldende teori, oppgaver og hjelpeinformasjon
- Til venstre simuleringsvindu
- Til høyre (og evnt under) simuleringsvinduet tekst (m/linker)

Simuleringsvinduet kan vises i tre ulike former:
- Normalt (simulering + tekst) slik som vist på denne siden
- Større simuleringsvindu (simulering + tekst)
- Skalerbart simuleringsvindu uten tekst

Det sistnevnte vindusformatet (skalerbart vindu) egner seg bl.a. ved forelesning (simuleringsvinduet kan dekke hele skjermen hvis ønskelig).