SimReal - Hjelpevektorer / Hjelpelinjer UiA Logo

[Hovedmeny] [Eng]
Nede til venstre i verktøylinjen (nedre del av simuleringsvinduet) finnes:
- Hjelpevektorer
- Hjelpelinjer

Disse hjelpevektorene / hjelpelinjene kan benyttes som markører i en simulering.
I tillegg kan hjelpevektorene fungere som et forenklet måleinstrument ved at de kan måle lengder og vinkler (vinkelen måles i grader relativt til +x-aksen).
Lengde og vinkel for gjeldende vektor (sist klikket) vises i verktøylinjen.

Hjelpevektorene / hjelpelinjene kan parallell-forflyttes i simuleringsvinduet ved å klikke med musepekerene ved midtpunkt M. Endepunktene E1 og E2 kan tilsvarende klikkes for posisjonering av disse punktene).
M, E1 og E2 er alle små, usynlige sirkulære områder.

Hjelpevektorer kan påføres x- og y-komponenter (merk av i checkboksen 'x-y').
Hjelpevektorer / hjelpelinjer kan flyttes tilbake til verktøylinjen (uten at dette berører simuleringen) enten alle samtidig (merk av i checkboksen 'reset') eller enkeltvis ved at ett av vektorens/linjens tre flyttepunkter flyttes til verktøylinjen og slippes.