Matematisk behandling av medisinsk bildeinformasjon UiA Logo

[Hovedmeny] [SimReal] [Forrige] [Neste]
Ved en Wavelet-transformasjon multipliseres en funksjon (her en endimensjonal funksjon f(x)) med den kompleks konjugerte av en såkalt Wavelet-funksjon Ψa,b(x) og integreres.
Den transformere funksjonen W(a,b) har to parametre a og b svarende til frekens og posisjon.
Den invers transformerte får vi ved å multiplisere W(a,b) med Wavelet-funksjonen over Ψa,b(x) og dobbeltintegrere over de to parametrene a og b.


Ved bildehåndtering deles bildet opp i rader som da gjenspeiles i endimensjonale funksjoner.
Deretter foretas Wavelet-transformasjon på hver rad.
Før den inverse transformasjonen utføres, gjennomgår den transformerte funksjonen W(a,b) ulike operasjoner svarende til hva bildet skal brukes til.
Ved gjenfinning av detaljer i et bilde, fjernes de lavfrevente delene i W(a,b) før invers transformasjon gjennomføres.
Ved komprimering av bilder, fjernes de høyfrekvente delene i W(a,b) før invers transformasjon gjennomføres.


Til gjenfinning av små mikroforkalkninger i mammografibilder, er Mexican Hat Wavelet benyttet.