Matematisk behandling av medisinsk bildeinformasjon UiA Logo

[Hovedmeny] [SimReal]
Matematisk behandling av medisinsk bildeinformasjon er sentalt både under kompliserte operasjoner og under visualisering/tolkning av medisinsk bildeinformasjon.

Prosjekter ved UiA tilknyttet matematiske bildetransformasjoner:
- Mammografi
- Støyfjerning i ultralydbilder ved tilordning av blodåreproteser
- Benskjørhet
- Studier av vektorfelt knyttet til blodsirkulering i hjertekamre