TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Akademiske studier er krevende
En akademiker skal være nysgjerrig og åpen for nye ideer, være kritisk vurderende og belest
En akademiker bør kunne gi uttrykk for en begrunnet mening og delta i en diskusjon på en balansert og opplyst måte.
Studiestrategi og studieteknikk
Student? Jeg?
Motivasjon
Uavhengig?
Akademikere
Kunnskap
Strategier
Leseteknikk
Mnemoteknikk
Læringsstiler
Bli stjerne!