TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Tilbakemelding
Hva synes du om dette kurset? Var det nyttig? Hva er dine reaksjoner? Lærte du noe nytt?

 1. Kommentarer og forslag til forbedringer mottas med takk
  Send email til:
  Sven Åke Bjørke, PULS, University of Agder, Norway
  sven.a.bjorke a t uia.no

  Forfattere av dette kurset er:

  Sven Åke Bjørke, Senter for utviklingsstudier og PULS, UIA og
  Halvard Øysæd, Teknologi og Realfag, Institutt for IKT og PULS, UiA.

  Bibliografi:
  Buzan, T. (1992) Bruk hodet bedre. Bokklubben bedre ledelse
  Cottrell, S. (2008) The study skills handbook , Palgrave
  Fredriksen, J. G.(1993) Bedre læring. Escola forlag
  Garmannslund,K. og Uthusli, T. (1986) Leder og pedagog. På vei mot en ny lederprofesjon . Norsk management forlag
  Hedin, A. (2006) Lærande på høgt nivå, Uppsala universitet, UPI
  Rose, C. (2010) Accelerated learning http://www.acceleratedlearning.com/
  Rose, C. & Nicholl, M.J.(1997) Accelerated learning for the 21st century, DTP
  Svedberg, L.(2002) Gruppepsykologi. Om grupper, organisasjoner og ledelse . Abstrakt forlag
TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Studiestrategi og studieteknikk
Student? Jeg?
Motivasjon
Uavhengig?
Akademikere
Kunnskap
Strategier
Leseteknikk
Mnemoteknikk
Læringsstiler
Bli stjerne!