TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Klassifisere kunnskap
Det finnes flere måter å klassifisere kunnskap på.

Deklarativ kunnskap
I folge klassisk gresk tradisjon hadde de enkelte mennesker ulik grad av 'deklarativ faktakunnskap' - dvs kunnskap man kunne bruke når man ville fortelle andre hva man kunne eller visste noe om.

'Techne' eller ferdighet, var neste nivå, hvor man kunne bruke kunnskapen til å utføre noe i praksis.

'Fronesis' -- visdom og innsikt- var det tredje og høyeste nivået. På dette nivået hadde man kunnskap og ferdigheter nok til ta avgjørelser og iverksette kloke og innsiktfulle tiltak for seg selv og for samfunnet. .

Uansett din definisjon på kunnskap - det burde gå tydelig fram at det å pugge og gjengi en tekst er ikke godt nok for studier på høyere nivå.

 1. DIKW
  En annen måte å klassifisere kunnskap på er DIKW-pyramiden, en slags modernisert versjon av det greske idealet.

  DIKW-pyramiden: Data - Information - Knowledge - Wisdom:
  Data kan struktureres til informasjon.
  Data og informasjon kan formidles.
  Kunnskap og innsikt må bygges opp individuelt eller i ei gruppe.TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Studiestrategi og studieteknikk
Student? Jeg?
Motivasjon
Uavhengig?
Akademikere
Kunnskap
Strategier
Leseteknikk
Mnemoteknikk
Læringsstiler
Bli stjerne!