TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Lesestrategi og leseteknikk
Studenter bør øve seg i å være bevisste faglesere.

Det betyr at de:
 • 'varmer opp' ved å lese innholdsfortegnelse, overskrifter, ser på bilder, tabeller og grafikk.
 • Hva nye bøker angår, bør man sjekke årstall for utgivelse, lese noe om forfatteren og lese forordet
 • aktiviserer mulig tidligere kunnskap på området. Studenten bør spørre seg hva han/hun vet eller tror hun vet om emnet og sammenligne denne kunnskapen med det som presenteres. (Dette er en viktig del av læringsprosessen, særlig i konstruktivistisk pedagogikk)
 • er (pro)aktive ved å stille spørsmål: - hva ønsker jeg å vite mer om på dette området?
  - Hva er jeg usikker på?
  - Hva menes med dette?
  - Er dette dokumentert?
  - Er referansen pålitelig?
  - Hvor kontroversielt er dette tro?
  - Hvem er forfatteren og hvilke interesser representerer han eller hun?
 • tar notater og strukturerer disse
 • velger lesestrategi som samsvarer med innhold og egen målsetting
Studiestrategi og studieteknikk
Student? Jeg?
Motivasjon
Uavhengig?
Akademikere
Kunnskap
Strategier
Leseteknikk
Mnemoteknikk
Læringsstiler
Bli stjerne!