TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Refleksjon og metakognisjon
Reflekter på læringsstiler. Vet du hvilken du foretrekker?
 1. Refleksjon og metakognisjon
  Uansett hvilken læringsstil eller strategi du måtte velge som din, er det lurt å tenke over hvordan du lærer. Universitetsstudier bør inkludere refleksjon.
  Du må være bevisst hva du gjør, hvordan og hvorfor du gjør det du gjør.

 1. Tenk gjennom dine vaner og se om du kanskje burde forandre og forbedre noen av dem.
  Refleksjon og metakognisjon er en forutsetning for å lage egne, krevende men realistiske målsettinger, studiestrategier og tidsplaner.

  Refleksjon og metakognisjon er nødvendig for å evaluere egen framgang, og for deretter å kunne revidere mål, strategi og tidsbruk.
  Det er disse tre faktorene som må på plass for å styrke og vedlikeholde det viktigste: motivasjon.
TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Studiestrategi og studieteknikk
Student? Jeg?
Motivasjon
Uavhengig?
Akademikere
Kunnskap
Strategier
Leseteknikk
Mnemoteknikk
Læringsstiler
Bli stjerne!