Studiestrategi og studieteknikk
I dette selvinstruerende nettkurset kan du lære om:

Motivasjon og strategier for bedre læring
Kunnskapstyper og ferdigheter
Læringsprosesser
Prestasjonsmål og læringsmål
Leseteknikker
Husketeknikker og tankekart
Læringsstiler og metakognisjon

Klikk FortsettFortsett for å fortsette
Studiestrategi og studieteknikk
Student? Jeg?
Motivasjon
Uavhengig?
Akademikere
Kunnskap
Strategier
Leseteknikk
Mnemoteknikk
Læringsstiler
Bli stjerne!