Course Map/Table of Contents
 1. 1. Grunnleggende spørsmål
  1. 1.1 Navigasjon
  2. 1.2 Mål?
  3. 1.3 Ansvar
 2. 2. Motivasjons - og attribusjonsteori
  1. 2.1 Motivasjon
  2. 2.2 Attribusjonsteori og motivasjon
  3. 2.3 Holdning
 3. 3. Den selvstendige lærende
  1. 3.1 Den selvstendige lærende
  2. 3.2 Læringsstrategi
  3. 3.3 Livslang læring
 4. 4. Akademiske studier er krevende
  1. 4.1 Nysgjerring og kritisk vurderende
  2. 4.2 Argumenter!
 5. 5. Kunnskap - hva er nå det??
  1. 5.1 Klassifisere kunnskap
  2. 5.2 Bloom's taksonomi
 6. 6. Bygge strategier
  1. 6.1 Lage strategier
  2. 6.2 Læringsprosesser
  3. 6.3 Mål og motivasjon
  4. 6.4 Typer av mål
  5. 6.5 Prestasjon og mestring
  6. 6.6 Tids-styring
 7. 7. Lesestrategi og leseteknikk
  1. 7.1 Lesemetoder
 8. 8. Husk mer og bedre!
  1. 8.1 Huske-systemer: mnemoteknikk
  2. 8.2 Mentale bilder
  3. 8.3 Husk og sanser
  4. 8.4 Tankekart
 9. 9. Læringsstiler
  1. 9.1 Læringsstiler
  2. 9.2 VASK
  3. 9.3 Refleksjon og metakognisjon
 10. 10. Øk din studiekapasitet!
  1. 10.1 Studer smartere!
  2. 10.2 Tilbakemelding
Studiestrategi og studieteknikk
Student? Jeg?
Motivasjon
Uavhengig?
Akademikere
Kunnskap
Strategier
Leseteknikk
Mnemoteknikk
Læringsstiler
Bli stjerne!