TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Husk og sanser
Inntrykk du får gjennom sansene er avgjørende for din hukommelse. Jo flere av sansene dine som syn, hørsel, smak, lukt og berøring du kan bruke, jo flere felt i hjernen aktiverer du, og desto bedre husker du.

Sanseinntrykk

 1. Syn
  Ofte ser du uten å se. For å bedre din observasjonsevne trenger du å trene. Du må konsentrere viljen og oppmerksomheten på de temaene eller emnene du ønsker å huske. Du må kombinere vilje og oppmerksomhet med interesse. Prøv å se ting klart, kall tilbake detaljer etterpå, og prøv å assosiere med andre ting som du allerede kjenner til.
 1. Hørsel
  Som med synet, kan du også trene og utvikle hørselen.
  Du kan høre og huske selv den svakeste lyd hvis du fokuserer oppmerksomheten og interessen din på den.
  Hvis du virkeklig vil huske ord og setninger, må du øke din oppmerksomhet og konsentrasjon. Plukk bevisst ut ord du ønsker å huske. Repeter disse ordene med en intensjon om å huske. Du vil da bygge opp en vane med å lytte mer aktivt og med større oppmerksomhet..

  Kombiner syn og lyd. Skriv ned ord og setninger. Les så høyt. Prøv å se ordet foran deg når du hører det. Prøv å få en sammenheng mellom ord og bilde. Med andre ord: assosier!
 1. Lukt
  Noen mennesker er svært vare for lukter, og kan uten videre erindre en hendelse når de kjenner en lukt de assosierer med den. Mange kvinner kan for eksempel levende assosiere en mann med et spesielt etterbarberingsvann. Igjen, hvis du kan forsterke et inntrykk av noe eller noen med lukt, vil du huske bedre.
 1. Berøring og smak
  Noen mennesker bare må berøre ting eller personer for å huske. Hvis du kan huske noe ved hjelp av smak, er det utmerket. Jo mer levende sanseinntrykket er, jo lettere å huske.
TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Studiestrategi og studieteknikk
Student? Jeg?
Motivasjon
Uavhengig?
Akademikere
Kunnskap
Strategier
Leseteknikk
Mnemoteknikk
Læringsstiler
Bli stjerne!