TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Tankekart
Tankekart
En vanlig teknikk for å huske bedre er å bruke tankekart. Dette er et system som kombinerer 'hjernestorm' og notatteknikk, og tar i bruk både høyre og venstre hjernehalvdel.

 1. Høyre og venstre side
  Det populærvitenskapelige bilde av to hjernedeler som spesialiserer seg på ulike områder er nok ikke helt vitenskapelig korrekt, men kan likevel være nyttig som støtte for tenkningen. I følge dette bildet vil venstre hjernehalvdel vanligvis arbeide med logikk, tall, språk, analyser, tale og skriving.
  Den høyre hjernehalvdelen arbeider helst med romlige forhold, musikk, kreativitet, fantasi, intuisjon, farger, kunst, mønstre og helheter.

  Mye tyder på at dersom du greier å bruke begge hjernehalvdeler ved læring, vil du lære mer effektivt. Du trenger for eksempel å se helheter (høyre del) og komplementere med detaljer og strukturer (venstre del). Ideen er at jo flere felt av hjernen du bruker for å lære, desto bedre.

  Daniel Pink: Education and the Changing World of Work


 1. Tegne tankekart
  Et tankekart er en visuell oversikt over tanker og ideer.

  • Ta et blankt ark og legg det med langsiden mot deg på et bord. Du trenger fargeblyanter
  • Tegn en oval eller rektangel på midten av arket. Skriv inn ett ord som uttrykker hoveddtanken i det du skal skrive om
  • Tegn inn en strek som går fra hovedtanken på midten, og skrått oppover til høyre. Bruk fargeblyant! Skriv ett eller to ord på denne linja som uttrykker hovedideen i underemne 1. Lag forgreninger fra den første linja med stikkord til dette emnet. Lag gjerne tegninger og symboler.
  • La tankene bevege seg fritt. Legg til nye linjer fra hovedemnet med nye underemner. Bruk en ny farge for hvert underemne.
  • Fyll på med nye linjer rundt hovedemnet.
  • Du sitter nå med et tankekart bygget på den kunnskapen du hadde fra før. Du har assosiert, fått inn andre ideer og nye ideer. Du ser nå en helhet. (Høyre hjernedel). Du har skrevet ned tanker, brukt ord og logikk. (Venstre hjernedel). Du har forsterket det du assosierer ordene med ved å bruke farger, symboler og tegninger. (Høyre del)
  • Reflekter over tankekartet ditt. Hva må du finne ut mer om? Hvordan kan du strukturere dette? Er det et emne som bør komme foran et annet?
  • Når du har samlet inn mer informasjon, kan du rydde i tankekartet ved å tegne det på nytt, med ny struktur
  • Du kan enten gjøre dette arbeidet for hånd eller bruke en av de digitale tankekartene (Mindmaps) som finnes tilgjengelig på internett.


TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Studiestrategi og studieteknikk
Student? Jeg?
Motivasjon
Uavhengig?
Akademikere
Kunnskap
Strategier
Leseteknikk
Mnemoteknikk
Læringsstiler
Bli stjerne!