TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Motivasjon
Vit hva du vil! Sett deg mål! Reflekter! Lag din strategi! Lær studieteknikk!
 1. 1. Hvorfor vil du studere?

  Er det fordi du ønsker å
  • Utvikle deg selv?
  • Bevise at du kan?
  • Bygge selvfølelse?
  • Få livet på rett kjøl?
  • Oppleve universitetslivet?
  • Få et bredere syn på livet?
  • Få en universitetsgrad?
  • Lære mer og øke din egen kompetanse?
  • Få en god karakter?
  • Bedre sjansene til å få en god jobb?

  Velg ut to-tre av disse målsettingene. Prøv å beskrive nærmere hvorfor?


 1. 2. Lag mål for studiet ditt. Langtidsmål og korttidsmål.
  Korttidsmålene er antagelig viktigst å jobbe med.
  Korttidsmål skal være konkrete. De skal ikke formuleres som ønsker, men som noe målbart. F.eks.: "Den 20 september kan jeg bøye de franske verbene etre og avoir i presens, imperfektum, futurum og kondisjonalis og telle til tusen på fransk uten å nøle".
  eller: Den 20 september kan jeg holde et innlegg for klassa hvor jeg forklarer og greier ut om begrepet "entropi".

  Langtidsmål kan være at du skal ta eksamen i kurset med minst B som resultat.
  Når du har laget deg slike mål, lager du deg en strategi for å nå målene.

  Marker på en eller annen måte når du har nådd et delmål. Feire en liten seier kan være å ta et glass champagne med kjæresten eller bevilge seg selv en spasertur i skogen

  .

 1. 3. Reflekter
  Reflekter over hvordan du kan gjøre det enda bedre når du går løs på neste delmål.

 1. 4. Study buddy
  Finn deg en studiekamerat - en "study buddy".
  Det er som oftest hyggelig å studere sammen med noen. Studiekamerater korrigerer og oppmuntrer hverandre.
  Man kan lufte tvil og tro og prøve ut nye tanker.
  En studiekamerat eller en studiegruppe forhindrer "idiosynkrasi" - at du bygger opp en sær forståelse av et begrep som ingen andre deler med deg.

  Moderne arbeidsgivere er ofte interesserte i å vite hvordan du fungerer i et team. Sørg for å få den erfaringen.
  Med andre ord: skaff deg en eller flere å "spille ball med".

 1. .


  .

 1. 5. Les fagplanene!
  Faglærerne har som oftest en formening om hva du bør lære. Du bør derfor studere målene for kurset og det læringsutbyttet som er ønsket at studentene skal sitte igjen med.

 1. 6. Tidsplaner
  Lag tidsplaner. Bruk kalenderen og marker tidsrammer for delmålene dine!

 1. 7. Lær å lære
  Studier på høyere nivå krever mye lesing. Ikke nok med det - du skal helst forstå det du leser også. Lær deg studieteknikk, slik at du blir mer effektiv.

 1. 8. Unngå selvsabotasje
  Selvsabotasje kan være å hoppe over forelesninger, utsette studier til siste liten og overleve på "skippertak", skygge unna biblioteket, være passiv, ikke spørre, glemme tidsfrister, ikke delta i gruppearbeid, bruke for mye tid på kjæresten, festing og alle andre ting. Les om attribusjonsteori og beskriv dine egne psykologiske forsvarsmekanismer for å la være å ta ansvar.

 1. 9. Læringsstrategi
  Lag en strategi for studiene dine.
  Finn ut hvordan du motiverer deg selv, setter opp mål, bruker studieteknikker, lager tidsplaner, samarbeider med andre.

 1. 10. Bli proaktiv
  Vær aktiv. Spør! Be om forklaringer når du ikke skjønner. Bruk læringsmiljøet og de læringsressursene som omgir deg.
  Tenk over hva det vil si å være proaktiv i motsetning til reaktiv. Venn deg til å ta initiativ. Ikke gjør deg avhengig av andre.

 1. 11. KREMA-strategien

  K - Kreativitet
  Bruk din egen strategi og din egen læringsstil. Bruk fantasien!

  R - Refleksjon
  Analyser og vurder det du gjør og det du har prestert. Kan du bli bedre? Hvordan?

  E - Effektivitet
  Organiser tida di. Sett opp en aktivitetsliste og prioriter.

  M - Motivasjon
  Ha oversikt over det læringsutbyttet du kan forvente å sitte igjen med ved fullført kurs., og hold deg på sporet med konkrete korttids og langtidsmål

  A - Aktivitet
  Engasjer deg. Finn meningen i det du gjør


  (Kilde: Cottrell, S. (2008) The study skills handbook, Palgrave) 1. 12. MASTER-strategien

  M - "Motivation"
  Holdning er avgjørende. Du må ønske å skaffe deg nye kunnskaper og ferdigheter, og du må ha tro på at du greier det bare du investerer tilstrekkelig i form av tid og innsats.

  A - "Acquire information"
  Finn fram til og lær de viktigste fakta og begreper i faget på en måte som passer din læringsstil best.
  Finn fram til din læringsstil - les om "VASK".

  S - "Searching meaning"
  Du må innse at det er forskjell på å kunne noe om noe og det å forstå det. Fakta og informasjon må omgjøres til noe med personlig mening. Papegøyemetoden er ikke godt nok på høyere studier. Det å kunne skrive på en prøve at den franske revolusjon fant sted 1789 er ganske enkelt reproduksjon av løsrevet informasjon. Det å kunne forklare bakgrunnen for den franske revolusjonen og greie ut om hvordan og hvorfor den hadde stor innflytelse på senere europeisk og amerikansk samfunnsutvikling dreier seg om noe helt annet, nemlig dypere forståelse. Du må altså kunne transformere løsrevne fakta til noe meningsfullt og sette det inn i en sammenheng.

  T - "Triggering memory"
  Det er som oftest mye å huske. Lær deg innlæringsteknikker og husketeknikker som hjelper deg med å lagre ny kunnskap i ditt langtidsminne og å få det fram i bevisstheten igjen

  E - "Exhibiting what you know"
  Konkretiser kunnskapen din ved å vise den fram, f.eks. ved å undervise din "studiekamerat" eller produser en artikkel, et foredrag, en powerpoint etc

  R - "Reflecting on how you have learned"
  Tenk over hvordan du egentlig lærte. Hvilke teknikker og ideer fungerte best for deg?
  Spør deg selv: hvordan går egentlig denne læringsprosessen? Kan jeg forbedre den på noen måte? Hva kan gjøres anderledes? Hvilke andre læringsmetoder og læringsressurser kan jeg bruke?


  (Kilde: Rose, C. & Nicholl, M.J.(1997) Accelerated learning for the 21st century, DTP)
TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Studiestrategi og studieteknikk
Student? Jeg?
Motivasjon
Uavhengig?
Akademikere
Kunnskap
Strategier
Leseteknikk
Mnemoteknikk
Læringsstiler
Bli stjerne!