TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Bygge strategier
Man kan lære på ulike måter. Når man bare prøver å memorere så mange ulike informasjonsbiter og detaljer som mulig med tanke på en eksamen, har man en overfladisk læringsstrategi. Man kan reprodusere, men kan ikke resonere eller bruke informasjonen til å løse nye problemer.

Når man prøver å forstå de viktigste budskapene, meningen bak, sammenheng og prinsipper, og prøver å koble ny kunnskap med tidligere kunnskap, har man en dyp læringsstartegi. Det er helt i orden å pugge, men når du har gjort det, er du bare halvveis. En forutsetning for god læring er dyp læringsstrategi; en plan som hjelper deg med å forberede, gjennomføre og evaluere dine egne bestrebelser på å lære.

Studenter med gode strategier lærer mer fordi de er mer målrettet og effektive i sin læring.
Studiestrategi og studieteknikk
Student? Jeg?
Motivasjon
Uavhengig?
Akademikere
Kunnskap
Strategier
Leseteknikk
Mnemoteknikk
Læringsstiler
Bli stjerne!