TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Lage strategier
En god strategi er en plan som hjelper deg med å forberede, gjennomføre og evaluere dine studier.

Studenter med gode strategier lærer mer fordi de har et mer målrettet og tilpasset forhold til egen læring

 1. Vi har alle en eller annen strategi for læringen.
  Det er ikke sikkert man er bevisst sin egen strategi.

  Strategien kan i seg selv være god eller dårlig. 1. Hvis vi ser litt på en definisjon av strategi så er en strategi noe av det samme som en angrepsplan.
  Det vil si at når vi snakker om studiestrategi så snakker vi om studieplanen eller enda bedre studieangrepsplanen.
  Hvordan har du tenkt deg å angripe det du skal lære?

 1. En uhensiktsmessig studiestrategi er når man f.eks sier at dette kan jeg ikke lære.
  Man har allerede gitt opp.
  En hensiktsmessig strategi vil være at man planlegger hvilke aktiviteter man skal gjennomføre for å lære seg et nytt emne.

  • En god læringsstrategi er en plan som hjelper studenten å forberede, gjennomføre og evaluere eget læringsarbeid.
  • studenter med gode læringsstrategier har en mer målrettet, hensiktsmessig og effektiv læring.

 1. Hva kjennetegner en god student?


  Gode strategier for læring

  • Stor egenaktivitet
  • Lager arbeidsplaner
  • Positiv holdning
  • Reflekterer over egen læring
  • Kontrollerer egen læring
  • Mye forkunnskaper (har lest/erfart mye)
  • Motivasjon - dvs ønske om å lære
  • Setter seg mål

  Hvis du innehar en del av disse egenskapene er du sannsynligvis en ganske god student

  Hvis du vil forbedre dine læringsevner bør du se om det er noen av disse punktene du kan forbedre

  Det tre viktigste kjennetegnene er:
  • Sett deg mål
  • lag arbeidsplaner
  • kontroller egen læring - reflekter og evaluer

TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Studiestrategi og studieteknikk
Student? Jeg?
Motivasjon
Uavhengig?
Akademikere
Kunnskap
Strategier
Leseteknikk
Mnemoteknikk
Læringsstiler
Bli stjerne!