TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Læringsprosesser
En læringsprosess består av tre hoveddeler:

 • planlegge
 • utføre
 • evaluere/reflektere
 1. Se på tabellen nedenfor

 1. I mange tilfeller jobber studentene kun i utføringsfasen og bruker lite tid på planleggings- og evaluering/reflekteringsfasen.

  Det er viktig at studentene begynner å jobbe mer med planlegging og målsetting før de utfører læringen.

  Når læringen er utført må de evaluere sitt eget arbeid for å finne ut om de har oppnådd målene og reflektere om resultatet er bra nok.

  Det er også lurt å reflektere over læringsprosessen - over hva som virket og hva som ikke virket, slik at man kan forbedre seg til neste gang.

  Læring går i en syklisk prosess som illustrert under.
  Mange gjør bare et stykke arbeid og så overfører de det ikke til neste gang.

TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Studiestrategi og studieteknikk
Student? Jeg?
Motivasjon
Uavhengig?
Akademikere
Kunnskap
Strategier
Leseteknikk
Mnemoteknikk
Læringsstiler
Bli stjerne!