TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Mål og motivasjon
Handlingsplaner, mål og motivasjon
 1. Mål
  Lag realistiske mål. Målet må være oppnåelig.

  Formuler mål i omfang og hvor lang tid du skal bruke.
  Uten klart formulert mål blir du usystematisk og vil kaste bort tid og krefter.
  Klart formulerte og realistiske mål virker motiverende.

  Aktivitet etter 'Tåkestyringsprinsippet' innebærer at du har høy aktivitet i alle retninger.
  Dessverre er det ikke sikkert du kommer videre.
  Denne typen usystematisk aktivitet kan fort virke demotiverende for hele studiet.

 1. Konkrete mål
  Når du setter opp mål, kan du for eksempel bestemme deg for hvilke karakterer du ønsker å oppnå, hvor mye tid du daglig skal bruke på studiene og hva du vil prioritere.

  Du kan bestemme deg for at innen 15 oktober skal du kunne x og y.
  - Du må formulere konkret, slik at du vet at du har oppnådd målet.
  Det nytter ikke å si at du skal bli god til å jobbe med xl, du må spesifisere hva du skal kunne til denne datoen.

 1. Målet må kreve noe
  Du må anstrenge deg for å nå det, ellers setter du målet for lavt.
  Målet må være ditt. Du må føle ansvar for at du skal nå det.

  Målet bør gi deg positive følelser - da gir det mening og arbeidslyst, altså motivasjon.

  Når du har formulert målet og satt en tidsfrist, kan du lage en framdriftsplan.
  Sett gjerne opp delmål.
  'Jeg befinner meg på A. Jeg skal til M.
  For å komme dit må jeg først komme meg til B, D, G og F.
 1. Planlegg hvordan du skal komme deg dit

  Det fine med en plan er at du kan fravike den, og så gå tilbake til planen.
  En plan reduserer ikke fleksibilitet.
  Uten plan har du heller ikke noe å fravike.
TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Studiestrategi og studieteknikk
Student? Jeg?
Motivasjon
Uavhengig?
Akademikere
Kunnskap
Strategier
Leseteknikk
Mnemoteknikk
Læringsstiler
Bli stjerne!