TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Tids-styring
Hvis du vil administrere deg selv, må du administerer tiden din.

Det er helt greit å kaste bort tida av og til. Du kan faktisk planlegge det.

Tidsstyring er avgjørende

 1. Timeplan
  Tidsplan - du må alltid vite hva du skal gjøre.
  Finn fram de skriftlige studieveilederne (study guides) for det enkelte kurs du deltar i.
  Lag en liste over alle studieaktivitetene.
  Du får som regel oppgitt tidsrammer for de enkelte kursmoduler.

  Noen studieplaner vil også oppfylle ECTS-kravene om beregning av antatt arbeidsinnsats og anslagsvis oppgi hvor mange timer en gjennomsnittsstudent bør forvente å bruke på den enkelte studieaktivitet.

 1. På bakgrunn av de planlagte studieaktivitetene med tidsrammer setter du opp en semesterplan, ukeplan og 'to-do'-liste.

  Du må selv planlegge hva som må gjøres fra uke til uke, og deretter planlegge den daglige innsatsen. Er du heltidsstudent må du forvente å jobbe med studiene åtte timer daglig.

  En detaljert semester-arbeidsplan med aktiviteter og tidsfrister gir deg trygghet for at du utfører alle studieaktivitetene og at du har tid nok til dem.

 1. Styr deg selv - bli selvregulert
  Fortidens fokus på disiplin og lydighet er borte.
  Før hadde du en streng lærer som sa at du måtte gjøre slik og slik og det var forventet at du utførte det du ble satt til.

  Nå er det du som er ansvarlig for å gjennomføre læringen. Ikke en annen person.
  Derfor må du erstatte displin og lydighet med selvdisiplin og selvkontroll.
  Dette er egenskaper som man må jobbe med for å forbedre og er meget viktige ingredienser i ansvar for egen læring.

  Du må bli selvregulert.
TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Studiestrategi og studieteknikk
Student? Jeg?
Motivasjon
Uavhengig?
Akademikere
Kunnskap
Strategier
Leseteknikk
Mnemoteknikk
Læringsstiler
Bli stjerne!